Informacja Wójta Gminy Gorzków

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Zamościu.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Podział Gminy Gorzków na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.