Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja na temat bezpłatnego odbioru folii rolniczych. 29-31 lipca 2024

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2023 rok.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez SIM Wschód.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków - Etap B.