Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu ponownego głosowania w wyborach samorządowych – 21 kwietnia 2024 r

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów samorządowych – 7 kwietnia 2024 r

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o błąkającym się psie w miejscowości Orchowiec.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja dotycząca zrealizowanego zadania przebudowy ujęcia wody w m. Orchowiec.

Zapytanie ofertowe

Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie opaski odwadniającej przy kościele polskokatolickim Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzkowie-Osadzie.