Informacja Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pamiętaj! Udział w spisie jest obowiązkowy. Sprawdź, jak możesz się spisać.

Powszechny Spis Rolny 2020, informacja Gminnego Biura Spisowego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Tło w kolorze zielonym z przecinającymi je pod kątem jaśniejszymi pasami z napisem spis rolny PSR 2020 w lewym dolnym rogu trzy osoby z założonymi rękami od lewej strony młody mężczyzna, starszy siwy pan i młoda kobieta stojący na tle łanu zboża

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.