Dzieje Gorzkowa

Gorzków, to jedna z najstarszych miejscowości Województwa Lubelskiego. Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z roku 1359.

Symbole Gorzkowa

Herb Tarnawa, klejnot rodowy Gorzkowskich, przedstawiający w polu czerwonym krzyż grecki srebrny, pod którego lewym ramieniem jest półksiężyc złoty, jest dziś herbem, którym oficjalnie posługuje się Gmina Gorzków

Wspomnienia Ludzi Godnych Tomasz Suchodolski

Wspomnienie Tomasza Suchodolskiego, urodzonego w Wielkopolu w 1901 roku.

Wspomnienia Ludzi Godnych Ksiądz Kanonik Stanisław Szepietowski

Ks. Stanisław Szepietowski to postać nieprzeciętnego formatu, zdobył swoje miejsce w historii poprzez swoje zamiłowanie do sztuki oraz patriotyzm i odwagę.

Wspomnienia Ludzi Godnych Henryk Suchodolski

Wspomnienie Henryka Suchodolskiego, urodzonego w 1900 roku w Wielkopolu. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych.

Wspomnienia Ludzi Godnych Mikołaj II Trąba

Postać arcybiskupa i prymasa Mikołaja Trąby jest trwale związane z historią Gorzkowa, był pierwszym właścicielem wsi i fundatorem parafii pod wezwaniem św. Stanisława. Gorzków znajdował się w posiadaniu Gorzkowskich herbu Tarnawa (potomków Jachny i Paszka) do połowy XVII w.