Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Protokół Komisji Konkursowej

Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.03.2013 r. zatwierdzony przez wójta Gminy Gorzków w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//