W ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 109735L (ul. Cichej) w miejscowości Gorzków-Osada” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie wyremontowany odcinek ul. Cichej o długości 181,51 mb, wykonana zostanie nakładka z betonu asfaltowego, celem zwiększenia bezpieczeństwa przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie zostanie ustawiony próg zwalniający.

Zostanie zmieniona również organizacja ruchu - na części ulicy Cichej od budynku Urzędu Gminy w kierunku Ośrodka Zdrowia zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy celem jej udrożnienia.