Poznaj zasady prawidłowej segregacji odpadów w Swoim domu. Robiąc to właściwie, mamy realny wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy. Segregując możemy dać odpadom drugie życie.

SegregujMy!
czyli CO i GDZIE wrzucać
Zobacz jakie to Proste

POZNAJ
SUPER PIĄTKĘ
JEDNOLITEGO SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Co należy wrzucać do worka
koloru żółtego

 • plastikowe butelki po napojach
 • opakowania po kosmetykach i środkach czystości
 • opakowania po artykułach spożywczych
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • plastikowe artykuły gospodarstwa domowego
 • opakowania wielomateriałowe po napojach sokach i mleku
 • puszki metalowe po napojach i żywności
 • zakrętki plastikowe i metalowe
 • folie aluminiowe

Nie wolno wrzucać

 • opakowań po środkach farmaceutycznych
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach
 • opakowań po środkach ochrony roślin
 • styropianu
 • pojemników po dezodorantach i innych kosmetyków w aerozolu
 • puszek i pojemników po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ODPADY SZKLANE

Co należy wrzucać do worka
koloru zielonego

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki po artykułach spożywczych
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wolno wrzucać

 • luster, szyb okiennych i samochodowych
 • szkła zbrojonego, hartowanego
 • ceramiki, doniczek i porcelany
 • żarówek, świetlówek, reflektorów i kineskopów
 • szklanych opakowań po lekach, strzykawek i termometrów
 • naczyń żaroodpornych
 • zniczy z zawartością wosku
 • szklanych opakowań po rozpuszczalnikach i olejach

ODPADY PAPIEROWE

Co należy wrzucać do worka
koloru niebieskiego

 • gazety i kolorowe czasopisma
 • zeszyty, książki
 • ulotki, foldery reklamowe, katalogi
 • opakowania papierowe
 • kartony i tekturę
 • papier biurowy i papierowe ścinki

Nie wolno wrzucać

 • opakowań z zawartością
 • opakowań wielomateriałowych (po sokach, napojach i mleku)
 • artykułów higienicznych (pieluch, podpasek, zużytych chusteczek i ręczników papierowych)
 • tapet
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • zatłuszczonych opakowań z papieru
 • papieru zanieczyszczonego, lakierowanego i powleczonego folią

BIOODPADY

Co należy wrzucać do worka
koloru brązowego

 • resztki warzyw i owoców
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście i kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia (bez mięs)

Nie wolno wrzucać

 • kości i odchodów zwierzęcych
 • mięsa
 • oleju jadalnego
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego. płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do worka koloru czarnego należy wrzucać wszystko to, czego nie można wrzucić do pozostałych worków i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony).

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Do PSZOK oddajemy

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, opakowania po chemikaliach, farbach, lakierach i olejach, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, opony od pojazdów osobowych, tekstylia.

Lokalizacja

Gorzków-Osada, ul. Partyzantów 76
(były plac buraczany)

Czynny

w każdy ostatni piątek miesiąca
w godz. 12 - 17