Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

        Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy wrzucić do pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej) przy BS Izbica w godz. 7:30 - 14:00.
Druk wniosku i załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy, bądź bezpośrednio ze strony internetowej (link poniżej).

Listy mieszkańców, którzy złożyli wnioski na odbiór eternitu w ramach III naboru w 2019 roku są nadal aktualne, po wyborze nowych wykonawców zostaną im przekazane.

Informujemy również mieszkańców, którzy składali wnioski na odbiór eternitu w ramach naboru z WFOŚiGW 2020r., iż wykonawca został już wybrany i w najbliższym czasie zostaną poinformowani o terminie realizacji w/w zadania.

Informacja o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 Zgłoszenie lokalizacji

 Oświadczenie - brak sprzeciwu

 Oświadczenie - demontaż zgodnie z przepisami

 Oświadczenie - o przekwalifikowaniu demontażu

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//