Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

"Termomodernizacja - to się opłaca" - zaproszenie na seminarium w Gorzkowie

        Zapraszamy na seminarium dot. termomodernizacji domów jednorodzinnych, które odbędzie się
23 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Gorzkowie do dnia 17 stycznia 2020 roku. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Seminarium ost 1

 

Informacja na temat przewozów autobusowych

Informujemy, że przewozy w ramach  linii autobusowych na trasie Bogusław - Gorzków - Piaski Szlacheckie utworzone w Gminie Gorzków z dofinansowaniem ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych działające w okresie od dnia 5 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, zostaną przywórcone w 2020 r. po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie Gminy Gorzków, co nastąpi najwcześniej od lutego 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

 

UWAGA. Ptasia grypa na terenie gminy Gorzków

Informujemy, że Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wydał w dniu 4 stycznia 2020 r. Rozporządzenie nr 4, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycjami 104. dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego. Ma to związek z wykryciem ogniska ptasiej grypy na terenie miejscowości Olchowiec Kolonia (gm. Żółkiewka) w powiecie krasnostawskim. Rozporządzenie określa strefę zapowietrzoną i zagrożoną. W obszarze zapowietrzonym znalazły się dwie miejscowości z terenu gminy Gorzków: Borów i Czysta Dębina. W obszarze zagrożonym znajdują się wszystkie miejscowości usytuowane na terenie gminy Gorzków. Rozporządzenie określa szczegółowe nakazy i zakazy postępowania na danych obszarach.

Wójt Gminy Gorzków jest zobowiązany oznaczyć obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie gminy Gorzków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Gorzków do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przygotowania tych obiektów do okresu zimowego.
        Przygotowanie to powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji gazowych i przewodów kominowych.

        Ponadto do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagroźnić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Zastepca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//