Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja na temat przywrócenia handlu na targowisku w Gorzkowie-Osadzie

Wójt Gminy Gorzków informuje, że handel na targowisku w Gorzkowie-Osadzie zostanie przywrócony od dnia 24 kwietnia 2020 roku (piątek), wyłącznie dla sprzedawców prowadzących sprzedaż produktów spożywczych, w tym karmy dla zwierząt, płodów rolnych jak również sadzonek i nasion.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku liczba osób przebywających na targowisku nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych ( 3 osoby) na jedno stanowisko handlowe.

Jednocześnie zaznacza się, że działalność będzie możliwa tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

Należy stosować właściwą higienę rąk, higienę kaszlu i oddychania, zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością, ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, zachować bezpieczną odległość między klientami, kupującymi i sprzedawcami oraz między handlującymi (minimum 2 metry).

Obowiązkowe jest noszenie przez klientów rękawiczek jednorazowych i maseczek oraz zapewnienie dezynfekcji punktów handlowych.

Uwaga! Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

Piotr Cichosz

/-/Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//