Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka"

Informujemy, że usługi dostępu do Internetu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” świadczone będą do dnia 31.01.2021 r.. Zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu komputerowego osoby biorące udział w projekcie otrzymały sprzęt w użyczenie do dnia 30 września 2020 roku. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym został użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia teletechniczne do Urzędu Gminy celem podpisania aneksu do umowy użyczenia, wydłużającego termin użyczenia do końca stycznia 2021 roku.

Po upływie tego terminu komputery zostaną Państwu przekazane w formie darowizny, o procedurze przekazania sprzętu komputerowego poinformujemy w późniejszym terminie.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//