Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bobliwo gm. Izbica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bobliwo gm. Izbica, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że wyniki badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych pobranej z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Bobliwo, Tarnogóra Kolonia, Ostrówek, Mchy, Ostrzyca, Romanów, Dworzyska gm. Izbica, Piaski Szlacheckie, Chorupnik Kolonia gm. Gorzków wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
/-/ Monika Brzyszko

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//