Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Gorzków informuje, że konserwatorzy z Urzędu Gminy Gorzków w trakcie trwającego sporządzania odczytów wodomierzy przekazują właścicielom nieruchomości nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków lub umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Wdrażanie nowych umów jest wynikiem realizacji zaleceń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, która była prowadzona w Gminie Gorzków w miesiącach listopad – grudzień 2018 r. oraz konieczności dostosowania definicji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obowiązujących przepisów prawa.  

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (III SZP 2/16) zdefiniowała przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe, w sposób następujący:

Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Zaktualizowane umowy są powszechnie stosowane w innych samorządach i w żaden sposób nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.

Marek Kasprzak

Wójt Gminy Gorzków

     

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//