Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzków w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjn

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załacznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Dokumenty przedstawiające sytuację finansową Zamawiajacego Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 25.07.2019 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego udzielone w dniu 25.07.2019 r.  wraz z załączeniem dodatkowych dokumentów

Dodatkowe dokumenty przedstawiające sytuację Zamawiającego.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//