Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Gmina Gorzków przedstawia poniżej nowe taryfy za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców określone zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 lipca 2018 r. Znak LU.RET.070.1.188.2018.JB

Ustalone poniżej stawki obowiązują od 3 sierpnia 2019 r. do 2 sierpnia 2020 r.

Wysokość ceny brutto za 1 m3 dostarczonej wody (zł./m3) - 3,30 zł. oraz stawka opłaty abonamentowej - 1,08 zł. za miesiąc.

Wysokość ceny brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków (zł./m3) - 5,72 zł. brutto.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//