Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja Starosty Krasnostawskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej 060603_2 Gorzków

        Zgodnie z dyspozycją art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiazanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 0002-Baranica, 0003-Bobrowe, 0004-Bogusław, 0011-Felicjan, 0012-Gorzków-Osada, 0013-Gorzków-Wieś, 0016-Olesin, 0021-Wielobycz, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060603_2 - Gorzków oraz dostosowaniu danych EGiB dla pozostałych obrębów ewidencyjnych nie objętych medernizacją... czytaj więcej.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//