Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UWAGA. Ptasia grypa na terenie gminy Gorzków

Informujemy, że Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wydał w dniu 4 stycznia 2020 r. Rozporządzenie nr 4, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycjami 104. dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego. Ma to związek z wykryciem ogniska ptasiej grypy na terenie miejscowości Olchowiec Kolonia (gm. Żółkiewka) w powiecie krasnostawskim. Rozporządzenie określa strefę zapowietrzoną i zagrożoną. W obszarze zapowietrzonym znalazły się dwie miejscowości z terenu gminy Gorzków: Borów i Czysta Dębina. W obszarze zagrożonym znajdują się wszystkie miejscowości usytuowane na terenie gminy Gorzków. Rozporządzenie określa szczegółowe nakazy i zakazy postępowania na danych obszarach.

Wójt Gminy Gorzków jest zobowiązany oznaczyć obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie gminy Gorzków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//