Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zawiadomienie dot. wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów

Zawiadomienie
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie wyborów uzupełniajacych Sołtysa Sołectwa Borów

Na podstawie zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Gorzków z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Borów, że
Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku o godz.. 17:00 w Remizie OSP w Borowie.

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, wybory przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 17:15 - bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.
Z uwagi na ważność powyższej sprawy prosi się o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy Gorzków
/-/Marek Kasprzak 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//