Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Jeszcze nie skontaktował się z Tobą rachmistrz? - Podaj Swój nr telefonu

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

 Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Ogłoszenie o przejściu Urzędu Gminy w Gorzkowie na częściowo zdalny tryb pracy

Gorzków-Osada, 2 listopada 2020 r.

            W związku ze stanem epidemii wywołanym przez COVID-19, informujemy, że od dnia 3 listopada 2020 r. Urząd Gminy Gorzków, co najmniej do dnia 13 listopada przechodzi na częściowo zdalny tryb pracy. Sytuacja ta oznacza również zamknięcie Urzędu Gminy na bezpośrednią obsługę interesantów. Na bieżąco realizowane będą kwestie związane z podstawowymi świadczeniami publicznymi i sprawy niecierpiące zwłoki.

Prosimy o telefoniczne, pisemne lub elektroniczne załatwianie i umawianie spraw.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gorzkowie

IK logo 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości dotacja 23.948 zł i wkładu własnego od organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej, którym jest Gmina Gorzków zakupiono:
- 7 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
- 2 laptopy
- 3 dyski zewnętrzne
- 5 myszy bezprzewodowych
- 4 myszy przewodowe
- 3 kamerki internetowe

Link do strony programu:
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

Ogłoszenie konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Termin konsultacji od: 29.10.2020 r. do 12.11.2020 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Gorzków.

Forma konsultacji:

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – Piotr Cichosz – Zastępca Wójta, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838156, wew.302, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Gorzków z dnia 29 października 2020 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi, na rok 2021 - projekt

Załącznik nr 1. Formularz do zgłaszania uwag - w ramach  konsultacji

                                                       

                                                                                  Marek Kasprzak

                                                                                                          /-/Wójt Gminy Gorzków

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 22 października 2020 roku dot. obszaru zagrożenia na terenie Gminy Gorzków w związku z afrykańskim pomorem świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 21 października 2020r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Zgodnie z jej zapisami gminy:
- Fajsławice, Gorzków, Izbica Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Rożana oraz część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem objętym ograniczeniami (czerwonym);
- Rudnik, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem zagrożenia (niebieski).
W obu strefach obowiązują przepisy prawa określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska

 

Wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w obrzeże zagrożenia i objętym ograniczeniami (kliknij aby pobrać)

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//