Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Pomoc rzeczowa dla szpitala w Krasnymstawie.


        Nawiązując do dobrych tradycji lat ubiegłych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową w postaci produktów rolnych (ziemniaki, marchew, cebula, pietruszka, buraki czerwone itp.).

Pozyskane produkty zostaną wykorzystane w Kuchni Szpitala do przygotowania posiłków dla hospitalizowanych pacjentów co dodatkowo wpłynie na podniesienie standardu żywienia, a zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczone zostaną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń.

Za okazane zrozumienie potrzeb serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i pacjentów.

Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie
Piotr Matej

Rekrutacja do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy.

        Informacja Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotycząca naboru młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek OHP na rok szkolny 2017-2018 ... czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy

500

Informacja:Nowy okras zasiłkowy - składanie wniosków.

Komunikat Rządowego Cenntrum Bezpieczeństwa

upaly

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej.

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie imformuje, że od 1 wrzesnia 2017r. rozpoczyna funkcjonowanie 24 batalion lekkiej piechoty w Chełmie wchodzący w skład 2.LBOT. W związku z powyższym prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie chętne osoby prosimy o składanie wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Dodatkowych informacji na temat TSW można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie pod nemerem telefonu 261161346 lub 261161391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie
wz. mjr Tomasz Wdowiak

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//