Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na szkolenie on-line "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - adresowane dla mieszkańców obszarów wiejskich

   

     Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się w terminie 3 sierpnia – 11 września 2020 r. Więcej informacji dostepnych pod linkiem:
http://cdr112.e-kei.pl/cdr/index.php/pl/931-oddzial-w-krakowie-zaprasza-wlascicieli-lasow-prywatnych-na-szkolenie-e-learningowe-pn-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska-w-ramach-poddzialania-8-5-prow-2014-2020

Ogłoszenie dot. wyborów sołtysa w msc. Borów

Ogoszenie wybory soltysa w Borowie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika bezplatna pomoc prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

mammografia 14 SIERPNIA GORZKOW OSADA

Zaproszenie na szkolenie on-line "Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi"

        Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”.

Szkolenie skierowane jest do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy, harmonogram oraz szczegółowe informacje dostępne pod poniższym linkiem:

http://cdr112.e-kei.pl/cdr/index.php/pl/930-szkolenie-e-learningowe-fundusz-solecki-jako-narzedzie-aktywizacji-wsi-dla-mieszkancow-wsi

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//