Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przesyła stosowne komunikaty:
Komunikat Nr 1 - z dnia 14 października 2019 roku do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym
Komunikat Nr 2 - z dnia 14 października 2019 roku skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
/-/Anna Wojtaszek

Informacja Starosty Krasnostawskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej 060603_2 Gorzków

        Zgodnie z dyspozycją art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiazanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 0002-Baranica, 0003-Bobrowe, 0004-Bogusław, 0011-Felicjan, 0012-Gorzków-Osada, 0013-Gorzków-Wieś, 0016-Olesin, 0021-Wielobycz, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060603_2 - Gorzków oraz dostosowaniu danych EGiB dla pozostałych obrębów ewidencyjnych nie objętych medernizacją... czytaj więcej.

Komunikat w sprawie szczepień lisów

Informacja o naborach wniosków

Informacja na temat zebrań wiejskich we wrześniu 2019 r.

Zamieszcza się harmonogram zebrań wiejskich w miesiącu wrzesień 2019 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Gorzków. Tematyka zebrań dotyczy dysponowania środkami funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gorzków na rok 2020. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniach.

Lp.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

1.

Antoniówka

15 wrzesień (niedziela) g. 1600

2.

Baranica

19 wrzesień (czwartek) g. 1600

3.

Bobrowe

5 wrzesień (czwartek) g. 1800

4.

Bogusław

15 wrzesień (niedziela) g. 1730

5.

Borów

8 wrzesień (niedziela) g. 1600

6.

Borów Kolonia

8 wrzesień (niedziela) g. 1500

7.

8.

Borsuk

Józefów

29 wrzesień (niedziela) g. 1630

9.

Chorupnik

8 wrzesień (niedziela) g. 1730

10.

11.

Czysta Dębina

Czysta Dębina Kolonia

28 wrzesień (sobota) g. 1600

12.

Felicjan

24 wrzesień (wtorek) g. 1800

13.

Gorzków Osada

26 wrzesień (czwartek) g. 1800

14.

Gorzków Wieś

15 wrzesień (niedziela) g. 1400

15.

Góry

9 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

16.

Olesin

16 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

17.

Orchowiec

14 wrzesień (sobota) g. 1600

18.

Piaski Szlacheckie

29 wrzesień (niedziela) g. 1430

19.

Widniówka

23 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

20.

Wielkopole

14 wrzesień (sobota) g. 1800

21.

Wielobycz

24 wrzesień (wtorek) g. 1600

22.

Wiśniów

29 wrzesień (niedziela) g. 1800

23.

Zamostek

10 wrzesień (wtorek) g. 1600


Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//