Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo,

wobec pojawiających się pytań chcieliśmy poinformować, że zwrot podatku akcyzowego na rzecz rolników  będzie dokonywany niezależnie od doręczenia decyzji. Niedostarczenie decyzji w terminie nie wstrzyma terminowej, ustawowej  wypłaty akcyzy, oczywiście o ile nie wystąpią nowe, niezależne od Gminy okoliczności.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Informacja KOWR

INFORMACJA
Informujemy, że przetargi na sprzedaż działek położonych na terenie gminy Gorzków, zaplanowane na dzień 19 marca 2020 r. zostają odwołane

Informacja na temat zamknięcia Urzędu Gminy w Gorzkowie dla interesantów

Szanowni Państwo,

w związku z lekceważeniem dotychczasowych  apeli o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Gorzkowie informujemy, że od  dnia 13 marca 2020 r. Urząd Gminy będzie zamknięty dla interesantów. Sprawy należy  załatwiać w formie korespondencyjnej, telefonicznej, a niezbędne, konieczne  wizyty umawiać ze stosownym  wyprzedzeniem.

Przepraszamy za utrudnienia, ale mamy na uwadze powagę sytuacji i bezpieczeństwo mieszkańców.

Apelujemy również do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się i przebywania w miejscach publicznych. Sytuacja jest bardzo poważna i wszelkie drobne sprawy schodzą na plan dalszy.

 

Z poważaniem

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Informacja dot. wizyt w Urzędzie Gminy

informacja UG wykaz tel2

Informacja dot. płatności

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa prosimy o realizacje wszelkich płatności - jeżeli to możliwe -  za pośrednictwem środków elektronicznych.

Rekomendujemy wpłaty rat podatku bezpośrednio na rachunek bankowy 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001

Wizyty inkasentów zbierających opłaty za wodę i ścieki zostały odwołane. Prosimy mieszkańców miejscowości w szczególności takich jak: Gorzków-Osada i Gorzków-Wieś, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Orchowiec, i gospodarstw z pozostałych miejscowości, gdzie nie było inkasenta  o  telefoniczne przekazywanie informacji na temat stanów licznika do stanowiska ds. naliczania opłat za wodę i ścieki nr tel; 846838156 wew. 303 oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez pracownika Urzędu Gminy.

Ponownie apelujemy do wszystkich osób, a w szczególności do osób starszych o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, do sytuacji skrajnych wymagających osobistego stawiennictwa.

 

Piotr Cichosz

/-/Zastępca Wójta

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//