Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie

        W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Informacja na temat przewozów autobusowych

Informujemy, że przewozy w ramach  linii autobusowych na trasie Bogusław - Gorzków - Piaski Szlacheckie utworzone w Gminie Gorzków z dofinansowaniem ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych działające w okresie od dnia 5 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, zostaną przywórcone w 2020 r. po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie Gminy Gorzków, co nastąpi najwcześniej od lutego 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

 

UWAGA. Ptasia grypa na terenie gminy Gorzków

Informujemy, że Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wydał w dniu 4 stycznia 2020 r. Rozporządzenie nr 4, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycjami 104. dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego. Ma to związek z wykryciem ogniska ptasiej grypy na terenie miejscowości Olchowiec Kolonia (gm. Żółkiewka) w powiecie krasnostawskim. Rozporządzenie określa strefę zapowietrzoną i zagrożoną. W obszarze zapowietrzonym znalazły się dwie miejscowości z terenu gminy Gorzków: Borów i Czysta Dębina. W obszarze zagrożonym znajdują się wszystkie miejscowości usytuowane na terenie gminy Gorzków. Rozporządzenie określa szczegółowe nakazy i zakazy postępowania na danych obszarach.

Wójt Gminy Gorzków jest zobowiązany oznaczyć obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie gminy Gorzków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Gorzków do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przygotowania tych obiektów do okresu zimowego.
        Przygotowanie to powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji gazowych i przewodów kominowych.

        Ponadto do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagroźnić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Zastepca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//