Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Tereny pod Fotowoltaikę

        Poszukuję dla polskiej firmy zajmującej się OZE terenów; grunty – działki pod organizacje fotowoltaiki o niskiej bonitacji gleb, tj. tylko kl. VI, V i IV o powierzchni od minimum 2 ha i powyżej, np. 9 ha, 27 ha, 63 ha itd.
Obecnie jestem jej menadżerem.
Są korzystne warunki transakcji. W tej chwili preferowana jest dzierżawa na okres 25 lat.
Cena dzierżawy jest zależna od jakości oferowanych gruntów – działek. Podstawowe warunki, które są wymagane przy takich nieruchomościach:

- Położone poza obszarami NATURA 2000 i obszarami chronionego krajobrazu,
-
Teren w miarę płaski, najlepiej zbliżony do kwadratu i o stoku południowym,
-
Szerokość działki w najwęższym miejscu minimum 100 metrów,
-
Teren nie zalesiony i nie zakrzaczony
-
Teren nie zalewowy i nie bagnisty,
- Najlepiej ( nie koniecznie) nie graniczący z domostwami,
-
Bliskość do lini średniego napięcia (SN); przechodzi przez działkę, obok działki lub w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest bardzo ładna: duża – dobrze położona > do 500 metrów.

Zainteresowane osoby a posiadające takie działki zapraszam do kontaktu ze mną.

Kazimierz Sobolewski
Menadżer OZE ds. fotowoltaiki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 692 551 862
Szczecinek, ul. Karlińska 11c/7

Informacje na temat dotacji dla działalności gospodarczej

Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi informuje, że jako partner projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”, finansowanego w ramach Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Fundacja w Mełgwi rozpoczyna obecnie realizację projektu i oferuje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. W tym preferowane są osoby z powiatu lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego.

Uczestnicy projektu mają obowiązek utrzymać działalność gospodarczą przez 1 rok. Na start otrzymują 20 000,00 zł wsparcia (z 2% wkładem własnym). Natomiast przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 29 000,00 zł.

W ramach jednorazowej dotacji (20 000, 00 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.

W ramach finansowego wsparcia pomostowego (1 500, 00 zł/ m-c), można opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal. Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji 29 000,00 zł utworzą dodatkowe miejsce pracy (1/2 etatu na min. 1-3 miesiące) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Preferowane są też osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod nr rekrutacji: 577 717 766 lub u Pani Anny Serafin – Prezes Zarządu Fundacji.

Strona projektu: http://www.frgi.com.pl/

Ulotka programu

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w lutym!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie

od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Oświadczenie
Wniosek

szkolenie komputerowe

Centrum Szkoleń Informatycznych w Kaśniku

Zaprasza

  1. BEZPŁATNE SZKOLENIA

– komputerowe (80 godzin): obejmujące kompetencje informatyczne i informacyjne (np. podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci w tym obsługa Internetu i poczty elektronicznej, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) zakończone certyfikatem VCC.

DLA KOGO?

Wsparciem w ramach projektów zostaną o

bjęte osoby powyżej 25 roku życia posiadające maksymalnie średnie wykształcenie i zamieszkujące na terenie woj. Lubelskiego bez względu na posiadany status na rynku pracy w tym:

  • osoby z niepełnosprawnościami  (osoby te będą kwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)
  • osoby po 50 roku życia

Planowany okres realizacji szkoleń lipiec 2016 – lipiec 2017

plakat informacyjny

Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

z dnia 14 listopada 2016r.
        o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Gorzków (obręb 0008-Chorupnik, ark. mapy 1) oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 196/1, o powierzchni 0,0125 ha stała się z mocy prawa własnością Województwa Lubelskiego. czytaj więcej...

z dnia 15 listopada 2016r.
        o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Gorzków (obręb 0008-Chorupnik, ark. mapy 1), oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2004/1, o powierzchni 0,0126 ha stała się z mocy prawa własnością Województwa Lubelskiego. czytaj więcej...

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//