Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat.

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 października 2017r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r.
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 261161345 lub 261161391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl

Zaproszenie na konferencję

konferencja lublin NEVADAkonferencja lublin NEVADA2

kliknij po szczegółowe informacje

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie podaje do wiadomości poniższe komunikaty:

Komunikat Nr 1/2017 z dnia 20 września 2017r. o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego
Komunikat Nr 2/2017 z dnia 20 września 2017r. o obowiązku usuwania śniegu i lodu

Pomoc rzeczowa dla szpitala w Krasnymstawie.


        Nawiązując do dobrych tradycji lat ubiegłych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową w postaci produktów rolnych (ziemniaki, marchew, cebula, pietruszka, buraki czerwone itp.).

Pozyskane produkty zostaną wykorzystane w Kuchni Szpitala do przygotowania posiłków dla hospitalizowanych pacjentów co dodatkowo wpłynie na podniesienie standardu żywienia, a zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczone zostaną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń.

Za okazane zrozumienie potrzeb serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i pacjentów.

Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie
Piotr Matej

Rekrutacja do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy.

        Informacja Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotycząca naboru młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek OHP na rok szkolny 2017-2018 ... czytaj więcej

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//