Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o naborach wniosków

Informacja na temat zebrań wiejskich we wrześniu 2019 r.

Zamieszcza się harmonogram zebrań wiejskich w miesiącu wrzesień 2019 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Gorzków. Tematyka zebrań dotyczy dysponowania środkami funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gorzków na rok 2020. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniach.

Lp.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

1.

Antoniówka

15 wrzesień (niedziela) g. 1600

2.

Baranica

19 wrzesień (czwartek) g. 1600

3.

Bobrowe

5 wrzesień (czwartek) g. 1800

4.

Bogusław

15 wrzesień (niedziela) g. 1730

5.

Borów

8 wrzesień (niedziela) g. 1600

6.

Borów Kolonia

8 wrzesień (niedziela) g. 1500

7.

8.

Borsuk

Józefów

29 wrzesień (niedziela) g. 1630

9.

Chorupnik

8 wrzesień (niedziela) g. 1730

10.

11.

Czysta Dębina

Czysta Dębina Kolonia

28 wrzesień (sobota) g. 1600

12.

Felicjan

24 wrzesień (wtorek) g. 1800

13.

Gorzków Osada

26 wrzesień (czwartek) g. 1800

14.

Gorzków Wieś

15 wrzesień (niedziela) g. 1400

15.

Góry

9 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

16.

Olesin

16 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

17.

Orchowiec

14 wrzesień (sobota) g. 1600

18.

Piaski Szlacheckie

29 wrzesień (niedziela) g. 1430

19.

Widniówka

23 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

20.

Wielkopole

14 wrzesień (sobota) g. 1800

21.

Wielobycz

24 wrzesień (wtorek) g. 1600

22.

Wiśniów

29 wrzesień (niedziela) g. 1800

23.

Zamostek

10 wrzesień (wtorek) g. 1600


Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

 

 

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Gmina Gorzków przedstawia poniżej nowe taryfy za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców określone zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 lipca 2018 r. Znak LU.RET.070.1.188.2018.JB

Ustalone poniżej stawki obowiązują od 3 sierpnia 2019 r. do 2 sierpnia 2020 r.

Wysokość ceny brutto za 1 m3 dostarczonej wody (zł./m3) - 3,30 zł. oraz stawka opłaty abonamentowej - 1,08 zł. za miesiąc.

Wysokość ceny brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków (zł./m3) - 5,72 zł. brutto.

Zaproszenie na wyjazd studyjny

wizyta studyjna

Komunikat

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Wprowadzono:
- nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych,
- zmianę regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Od 1 sierpnia 2019r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie wprowadzono obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

Jednocześnie KOWR informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Z-ca Dyrektora
Marek Wojciechowski

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//