Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. wypełniania wniosków na dopłaty bezpośrednie

wypelnianie wnioskow obszarowych 2020 covid

Ogłoszenie - zbiornik w Gorzkowie otwarty dla wędkarzy

fish logo

Polski Związek Wędkarski - Koło Gorzków
zawiadamia

że od dnia 1 maja 2020r.
zbiornik w Gorzkowie zostanie otwarty dla wędkarzy

Wszyscy użytkownicy zbiornika są zobowiązani do zachowania zasad sanitarno epidemiologicznych
a w szczególności do zakrywania nosa i ust.
Obowiązują przepisy wg Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb – odległość 10 m.

Godziny przebywania na zbiorniku: od jednej godziny przed wschodem Słońca do jednej godzina po zachodzie Słońca.

Osoby odpowiedzialne:
Krzysztof Ruszewski - Prezes Zarządu Koła (tel. 600 258 688)
Komendant (tel. 731 732 428)

Oszczędzajmy wodę!

Apel oszczedzanie wody

Informacja na temat przywrócenia handlu na targowisku w Gorzkowie-Osadzie

Wójt Gminy Gorzków informuje, że handel na targowisku w Gorzkowie-Osadzie zostanie przywrócony od dnia 24 kwietnia 2020 roku (piątek), wyłącznie dla sprzedawców prowadzących sprzedaż produktów spożywczych, w tym karmy dla zwierząt, płodów rolnych jak również sadzonek i nasion.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku liczba osób przebywających na targowisku nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych ( 3 osoby) na jedno stanowisko handlowe.

Jednocześnie zaznacza się, że działalność będzie możliwa tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

Należy stosować właściwą higienę rąk, higienę kaszlu i oddychania, zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością, ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, zachować bezpieczną odległość między klientami, kupującymi i sprzedawcami oraz między handlującymi (minimum 2 metry).

Obowiązkowe jest noszenie przez klientów rękawiczek jednorazowych i maseczek oraz zapewnienie dezynfekcji punktów handlowych.

Uwaga! Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

Piotr Cichosz

/-/Zastępca Wójta

ODWOŁANIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI !

ODWOŁANIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, iż w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wstrzymuje się wydawanie żywności z dnia 17.04.2020r. oraz z dnia 20.04.2020r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 aż do odwołania.

Nowe terminy wydawania żywności zostaną określone w odpowiednim czasie. 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//