Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

        Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców ...czytaj więcej

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przesyła stosowne komunikaty:
Komunikat Nr 1 - z dnia 14 października 2019 roku do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym
Komunikat Nr 2 - z dnia 14 października 2019 roku skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
/-/Anna Wojtaszek

Informacja Starosty Krasnostawskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej 060603_2 Gorzków

        Zgodnie z dyspozycją art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiazanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 0002-Baranica, 0003-Bobrowe, 0004-Bogusław, 0011-Felicjan, 0012-Gorzków-Osada, 0013-Gorzków-Wieś, 0016-Olesin, 0021-Wielobycz, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060603_2 - Gorzków oraz dostosowaniu danych EGiB dla pozostałych obrębów ewidencyjnych nie objętych medernizacją... czytaj więcej.

Komunikat w sprawie szczepień lisów

Informacja o naborach wniosków

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//