Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dotycząca spotkania w Urzędzie Wójewódzkim w Lublinie dla organizacji pozarządowych

Informuje się, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojwódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, uprawnionych do ubiegania się  o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00. W jego trakcie przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.  

Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubelski.

Rekrutacja do Służby Więziennej

Informacja dotycząca naboru do służby w Służbie Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Nabór do służby - szczegółowe informacje
Ulotka rekrutacyjna

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego - obwody łowieckie

       Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

Obwieszczenie

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

        Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców ...czytaj więcej

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przesyła stosowne komunikaty:
Komunikat Nr 1 - z dnia 14 października 2019 roku do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym
Komunikat Nr 2 - z dnia 14 października 2019 roku skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
/-/Anna Wojtaszek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//