Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie ARMIR

Instrukcja dla osób objętych kwarantanną

Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo,

wobec pojawiających się pytań chcieliśmy poinformować, że zwrot podatku akcyzowego na rzecz rolników  będzie dokonywany niezależnie od doręczenia decyzji. Niedostarczenie decyzji w terminie nie wstrzyma terminowej, ustawowej  wypłaty akcyzy, oczywiście o ile nie wystąpią nowe, niezależne od Gminy okoliczności.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Informacja KOWR

INFORMACJA
Informujemy, że przetargi na sprzedaż działek położonych na terenie gminy Gorzków, zaplanowane na dzień 19 marca 2020 r. zostają odwołane

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//