Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wojewoda zakaz używania art pirotechnicznych

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o zakazie stosowania wyrobów pirotechnicznych.

§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje  od  dnia  23  grudnia  2016  r.  do  dnia
31 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.
 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.
może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia

Treść: używanie wyrobów pirotechnicznych

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//