Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory Sołtysa w miejscowości Borów

wybory soltysa

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 24 maja 2020 r. odbędą się wybory uzupełniające sołtysa w miejscowości Borów. Wybory będą mieć formę zebrania wiejskiego, ale z uwagi sytuację epidemiologiczna spowodowaną KOVID-19 będą zachowane odpowiednie środki ostrożności, tak aby przestrzegać obowiązujących zaleceń rządu  i wymogów sanitarnych. W związku z powyższym procedura wyborów uzupełniających została sformalizowana w postaci zarządzeń Wójta Gminy, zawierających kalendarz wyborczy.

Kandydatów na sołtysa należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Gorzkowie w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Gorzkowie w terminie do dnia 19 maja 2020 r.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku OSP w Borowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzków pod nr tel. 84 6838156 wew. 304. p. Edyta Żeliszczak

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 5 maja 2020 r. nr 25/2020 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//