Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wyniki Wyborów na Wójta Gminy Gorzków z dnia 4 listopada 2018 roku.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 25 października  2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  
na obszarze województwa lubelskiego
[WYCIĄG]    

Rozdział 17.
Wybory Wójta Gminy Gorzków
1. Wyboru  dokonano,  ponieważ  w  wyborach,  w  ponownym  głosowaniu,  wymaganą
liczbę  głosów  uzyskał  KASPRZAK  Marek  zgłoszony  przez  KOMITET
WYBORCZY PSL.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3046.
3. Karty do głosowania wydano 1663 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1663 wyborców, co
stanowi 54,60% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 968 głosów ważnych.  

    Marek KASPRZAK           - 968 Głosów
          Edward Marek WYPYCH  - 687 Głosów

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//