Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja w sprawie kolektorów słonecznych

Clipboard01

Informuje się mieszkańców Gminy Gorzków, którzy uczestniczyli w projekcie „Energia słoneczna w Gminach Gorzków i Rudnik” realizowanym w latach 2013 – 2014 w ramach RPO WL 2007 – 2013, że z dniem 27 czerwca 2019 r. upłynął okres gwarancji i rękojmi za wady dla zainstalowanych kolektorów słonecznych, określony w umowie z Wykonawcą - Hoven Sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2013 r. Wobec upadłości w/w Wykonawcy był świadczony serwis zastępczy, a koszty tego serwisu były pokrywane z gwarancji należytego wykonania umowy i wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi – do dnia 27 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym usterki i wady należy dalej zgłaszać do Urzędu Gminy jednak koszt tych napraw i bieżące utrzymanie będą ponosić Użytkownicy.

Wyjaśniamy, że nadal obowiązują gwarancje producenta na elementy typu: podgrzewacz, czy panele słoneczne, które są objęte dłuższą niż 5 lat gwarancją.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

Z-ca Wójta Gminy Gorzków

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//