Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 1 września 2021 roku będą prowadzone zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się od 1 września do 30 września 2021 roku w godz. od 7:30 do 15:30 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Kryteria uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:

  1. Kryterium dochodowe:
    • dla osoby samotnie gospodarującej 1 542,20 zł.
    • dla osoby w rodzinie 1 161,60 zł.
  2. Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

Żywność będzie wydawana w Gminie Gorzków.
Szczegółowe informacje pod nr. telefonów: (84)6838506 | (84)6838156 wew. 327