Informacja odnośnie linii telefonicznej dedykowanej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

na środku w czerwonym okręgu orzeł zwrócony w lewą stronę w koronie po jego lewej stronie napis ministerstwo sprawiedliwości po prawej fundusz sprawiedliwośc, napisy podkreślone biało-czerwoną wstęgą i na dole napis www.ms.gov.pl

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

ZADZWOŃ

+48 222 309 900

wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Strona internetowa www.numersos.pl