Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa.

W godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów - zwłaszcza osób po 70 roku życia.

Dbajmy o Siebie – kluczowe zasady bezpieczeństwa.

 

Zachowaj Dystans

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Zasłaniaj Usta i Nos

Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej - na ulicy, na cmentarzach. Od 10 października zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych
 • autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

Często Myj Ręce Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Instrukcja jak poprawnie myć ręce.

Ważne numery telefonów

Całodobowa infolinia NFZ
800 190 590


Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej AGAMED
508 511 515 | 846838687


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
825762832


Oddział Zakaźny w Chełmie
825623362 | 825623361