Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gorzków-Osada dnia 03-02-2014

Informacja o naborze pracownika socjalnego do GOPS Gorzków.

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że na w/w stanowisko terminowo wpłynęło 15 ofert.

Protokół z ropatrzenia dokumentów i ich oceny zostanie ogłoszony

w dniu 04-02-2014 r.

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//