Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

        Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.
Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, tel. 84 6838506, 84 6838156
lub:
Posterunku Policji w Żółkiewce
ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278
Komendy Powiatowej Policji
ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

        Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//