Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wielkopolu

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 831. W budynku znajduje się świetlica wiejska oraz remiza OSP. Operacja ta jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD Krasnystaw Plus. Powstanie wspólny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzony przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Miejscowość Wielkopole posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania miejscowością, a pośrednio będzie miało wpływ na powstrzymanie negatywnych trendów migracyjnych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonania posadzek oraz licowania ścian i podłóg płytkami oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych o gr. 5 cm. W kotłowni zostało zamurowane istniejące okno, w to miejsce wykonany otwór drzwiowy z montażem drzwi. W łazience znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej, zostanie także wyciągnięty ponad powierzchnię dachu istniejący komin spalinowo-wentylacyjny W sali małej znalazła się nowa posadzka i płytki. Przed wejściem do budynku wyrównano obecną posadzkę i położono gres. W budynku ponadto zamontowano nowe drzwi wejściowe dwudzielne. Warto dodać, że jest to pierwszy etap prac w świetlicy i OSP, w dalszej perspektywie planuje się również wymienić wszystkie okna i wykonać opaskę odwadniającą.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28 luty 2018 r. a zadanie ukończono w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Wartość kontraktu wynosi 65 051, 48 zł., z czego 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//