Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kurs prawa jazdy kat. B

       Uczestnicy projektu „Mobilni na start”,, 11 kobiet i 4 mężczyzn rozpoczęli 27 sierpnia 2012 r. kurs prawa jazdy kat B. Zajęcia teoretyczne odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Zajęcia praktyczne są realizowane w Chełmie w OŚRODKU SZKOLENIA KURSOR Kaluźniak-Sztandera SPÓŁKA JAWNA, 22 – 100 Chełm, ul Lwowska 24. Zakończenie modułu planowane jest na październik 2012 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Galeria:

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//