Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Projekt "Szkoły z Sukcesem" w realizacji.

Gmina Gorzków realizuje projekt: „Szkoły z Sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości usług edukacyjnych szkół z terenu gminy Gorzków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczy 120 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie oraz 48 uczniów z Gimnazjum. Wsparcie polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz informatyki. W Szkole Podstawowej odbywają się również zajęcia  specjalistyczne z logopedii oraz doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//