Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

pod tytul lprDSC05884 lpr2

Gmina Gorzków przystąpiła do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia
do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy
występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których
występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji.

        Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Realizacja Projektu.

 • Regulamin rekrutacji.

    REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Do sukcesu przez sport” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału kobiet w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3...

  Czytaj więcej...

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 18-12-2010 r. (sobota), o godz. 11-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie rozpoczną się warsztaty z psychologiem w ramach projektu "Do sukcesu przez sport". Uczestników projektu zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu. Przewidziana przerwa na kawę i ciastka,...

  Czytaj więcej...

 • Zajęcia z gry w piłkę nożną.

  Projekt "Do sukcesu przez sport", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada realizację 64 h. zajęć z zakresu gry w piłkę nożną. 32 na boisku o sztucznej nawierzchni i 32 na hali piłkarskiej. Zajęcia na boisku o sztucznej nawierzchni przy...

  Czytaj więcej...

 • Rozdanie zestawów promocyjnych.

  W dniu 10 września 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie uczestników projektu "Do sukcesu przez sport" z Januszem Cichoszem- wójtem Gminy Gorzków. Obecni byli także Piotr Cichosz - koordynator projektu oraz Leszek Dwoucha - trener piłkarzy "Zrywu"...

  Czytaj więcej...

 • Lista osób zakwalifikowanych

    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Do sukcesu przez sport".   Michał Andrzejczak Kamil Koziel Grzegorz Stanisław Magdziarz Patryk Frączek Marcin Jan Rozesłaniec Mateusz Golec Bartłomiej Dworucha Paweł Szymczuk Krzysztof Niezgoda Damian Stępniak Mariusz Kuźmicki Dawid Zbigniew...

  Czytaj więcej...

 • do sukcesu przez sport - rekrutacja

  Spotkanie rekrutacyjne dotyczące udziału kobiet w projekcie  " Do sukcesu przez sport" odbyło się w dniu 14 lipca 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//