Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Liga Kobiet Aktywnych

 

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Gmina Gorzków ogłasza nabór kandydatek  do projektu:

 

"Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków"

 

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie Panie z terenu Gminy Gorzków posiadające status osoby bezrobotnej lub pracujące w rolnictwie, chcące podnieść swoje kwalifikacje i aktywnie uczestniczyćw życiu kulturalnym gminy.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Po zakończeniu projektu kobiety będą miały możliwość założenia organizacji, która będzie rzecznikiem interesów kobiet w lokalnej społeczności.

Przewidywana liczba kobiet objętych wsparciem w ramach projektu to 15 osób.

W ramach projektu odbędzie się konferencja dotycząca sytuacji kobiet, cykl szkoleń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz znajomość polityki UE i ustawodawstwa krajowego w zakresie praw kobiet. Na zakończenie zorganizowana zostanie wycieczka integracyjna (Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Lublin).

Kobiety chętne do udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w biurze projektu przy ul. Nadrzecznej 4 (w budynku świetlicy gminnej) lub pod numerem telefonu 84 68 38 564

Realizacja projektu

 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej.

  Szkolenie odbywa się od września do grudnia 2010 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Uczestniczki projektu poznają formalno-prawne i księgowe aspekty działalności stowarzyszenia, uczą się planowania, zarządzania i  realizacji projektów społecznych. Szkolenie prowadzi Instytut...

  Czytaj więcej...

 • Konferencja.

    W dniu 19 lipca 2010 roku odbyła się konferencja "Kobieta wczoraj i dziś. Polityka, biznes, organizacje społeczne", inaugurująca i promująca projekt "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków".  Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie Osadzie przy ul Nadrzecznej 4....

  Czytaj więcej...

 • Spotkanie rekrutacyjne.

  W dniu 28 maja 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków". Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Malinowska - koordynator projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//