Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szkolenia komputerowe i językowe

       Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekty „Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych" oraz "Lubelska Akademia Umiejętności Językowych" w ramach Poddziałanie 9.6.2.

 

Projekty skierowane są do osób w wieku 18-64 lata z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego - pracujących, uczących się lub pozostających bez zatrudnienia (w tym nieaktywne zawodowo i bezrobotne), zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności z zakresu obsługi komputera lub języka angielskiego. Połowa uczestników projektów to osoby powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu "Lubelska Akademia Umiejętności Językowych" oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego (120h) kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A.

Uczestnicy otrzymają: podręczniki, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a osoby, które zdadzą pomyślnie egzamin zewnętrzny uzyskają certyfikat  TELC potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A, który jest znany i honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projektyszkolenia/biezaceprojekty/1444-lubelska-akademia-umiejetnosci-jezykowych

W ramach projektu "Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych" oferujemy bezpłatneszkolenia komputerowe (128 h) kończące się egzaminem zewnętrznym umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ECDL Core.

Uczestnicy otrzymają podręczniki, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a osoby, które zdadzą pomyślnie egzamin zewnętrzny uzyskają certyfikat ECDL Core, który został ochrzczony mianem „Europejskiego Komputerowego Prawo Jazdy” („European Computer Driving Licence”)

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projektyszkolenia/biezaceprojekty/1449-projekt-lubelska-kademia-umiejetnosci-komputerowych

Szkolenia realizowane będą w Krasnymstawie w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników (tryb: przedpołudniowy, popołudniowy, weekendowy) w różnej intensywności.

 

W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Paulina Sapko

-------------
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, pok. 220
22-300 Krasnystaw

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//