Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szkolenie informatyczne

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnionych.

 

Szanowni Państwo,   


       W związku z realizacją przez firmę Consultor Sp z o.o. projektu pn. "INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw",  poszukujemy osób zatrudnionych w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa lubelskiego, do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu technik informatycznych.

       Dzięki Państwa pomocy możemy dotrzeć do osób z terenu gminy, które najbardziej potrzebują podwyższenia swojego potencjału kadrowego. W tym celu, prosimy
o rozpowszechnienie wiadomości o organizowanych szkoleniach wśród swoich mieszkańców. Jeśli możliwe będzie zebranie 15-osobowej grupy, zajęcia mogą odbywać się na terenie gminy lub w jej okolicach, co w dużym stopniu ułatwiłoby dostęp do szkoleń Mieszkańcom. Ponadto, w przypadku odebrania informacji zwrotnej o zainteresowaniu szkoleniami jesteśmy do dyspozycji i możemy przeprowadzać spotkania informacyjno - rekrutacyjne na terenie gminy.

Tematyka szkoleń:

- Projektowanie i pozycjonowanie stron WWW

- Projektowanie przestrzenne AUTOCAD 2D i 3D

- Zarządzanie projektami z wykorzystaniem systemów informatycznych

 

Szkolenia zapewniają możliwość uzyskania zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających kompetencje i kwalifikacje uczestników.

W ramach projektu zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, ciepły posiłek i poczęstunek.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.itmicro.consultor.pl

 

Z poważaniem,
    Robert Klich

Koordynator projektu

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//