Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Z Tarczą Sobieskiego.

       Trwa ostatni etap projektu Ekologicznego Klubu UNESCO pt. „Tarcza Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum dowodzenia projektu znajduje się w Piaskach, w budynku przy ul. Lubelskiej 80. Projekt zasięgiem obejmuje gminy tworzące Szlak Jana III Sobieskiego, a jego głównym celem jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych na tym Szlaku: zwiększenie inicjatyw organizacji pozarządowych, ich wiedzy i umiejętności, ustalenie standardów.

W dniu 19 grudnia 2013 r. odbędzie się konferencja zamykająca projekt „Tarcza Sobieskiego”. Konferencja podsumuje dotychczasowe szkolenia, warsztaty, coaching oraz działanie Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych (CIWOP) i inkubatora organizacji pozarządowych, jak również inne działania wynikające z projektu (między innymi udział NGO w opracowywaniu strategii rozwoju Szlaku JIIIS ,w ustalaniu planów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, itd.).

Czytaj więcej...

Projekt "Tarcza Sobieskiego".


 

        W zakładce dokumenty na portalu www.tarczasobieskiego.pl znajdują się informacje dotyczące wsparcia dla osób fizycznych zamieszkałych w województwie lubelskim w gminach Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka zamierzających powołać na Szlaku JIIIS nową organizację pozarządową. Wsparcie obejmuje także wsparcie finansowe dla organizacji.

Zgłoszenia należy składać do dnia 29.06.2012 do godz. 15.00 do biura projektu „Tarcza Sobieskiego” mieszczącego się w Piaskach ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski (decyduje data złożenia).

Zapraszamy do lektury dokumentów i uczestnictwa.

Wsparcie odbywa się w ramach projektu „Tarcza Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W załączeniu znajduje się informacja o Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Piaskach

 

Załączniki:

Informacja

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//