Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gorzków-Osada, dnia 26 kwietnia 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków informuję, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Gorzków oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gorzków.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 1 do Ogłoszenia;
 2. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków , na stronie internetowej Gminy Gorzków oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 5 maja 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 5 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Komplet dokumentów można pobrać klikając TUTAJ

Artykuły z kategorii Lokalny Program Rewitalizacji

 • Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków na lata 2017 - 2023

  Wójt Gminy Gorzków ogłasza konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. Uwagi i  wnioski  można zgłaszać pisemnie, elektronicznie oraz faksem na formularzu w terminie od dnia 30 maja 2017 r. do dnia 6 czerwca 2017 r. W załączeniu znajduje się zarządzenie o...

 • Protokół z konsultacji

  Na stronie BIP Gminy Gorzków został opublikowany protokół z konsultacji w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzków dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków. Protokół można pobrać klikając TUTAJ ...

 • II Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

  Gorzków-Osada, dnia 26 kwietnia 2017r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w...

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzków w sprawie naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków

   Gorzków-Osada, dnia 12 kwietnia 2017 r.   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji   Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie...

 • Kosnultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków

  Gorzków-Osada, dnia 11 kwietnia 2017 r.   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW                  Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzków dla potrzeb...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//