Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

oczyszczenie rzeki

ogłoszenie- oferty na konserwację rzeki Żółkiewka:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu konserwacji rzeki Zółkiewki w km 14+800   14+850, 15+460    15+560,
16+470   17+875:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane:
ø Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (KNR 15 01 0114 04) w km:
14+800   14+850, 15+460   15+560, 16+470  ~ 17+875   85 [ar]
0 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp po wykoszeniu (KNR 15 01
0115 02)   85 [ar]
ø Wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w km przy szerokości dna
4 [m] (KNR 15 01 0114 07) w km 14+800   14+850, 15+460   15+560   6 [ar]
‹› Wygrabienie wykoszonych porostów z dna rzeki (KNR 15 01 0115 04)    6 [ar]
‹› Cięcie krzaków ze skarp rzeki na całej długości (KNR 00 01 0105 02)   0,30
[hal

Oferty składać do Urzędu gminy Gorzków do 27sierpnia2018r do godz 11:00.

Termin wykonania do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//