Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Program czyste powietrze

Spotkanie informacyjne

organizowane przez

Ministerstwo Środowiska

Centrum Społeczno-Kulturalne

22-10-2018 r. godz 1800

 

Program "Czyste powietrze"

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dofinansowanie: od 30% do 90% kredyt pozostałe koszty kwalifikowane do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

Kwalifikowane wydatki:

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

do 1 000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (cześci konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

szt.

do 1 000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

szt.

do 1 000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

szt.

do 500 zł

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące

m2 powierzchni przegrody

do 150 zł

wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

m2 powierzchni

do 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych

m2 powierzchni

do 2 000 zł

 

* K

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt

węzeł cieplny

zestaw

do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 10 000 zł

system ogrzewania elektrycznego

zestaw

do 10 000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej

zestaw

do 15 000 zł

pompy ciepła powietrzne

zestaw

do 30 000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

zestaw

do 45 000 zł

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

zestaw

do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

zestaw

do 10 000 zł

kolektory słoneczne

zestaw

do 8 000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna*

zestaw

do 30 000 zł

przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa**

zestaw

do 5 000 zł

przyłącze cieplne***

zestaw

do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne***

zestaw

do 8 000 zł

oszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłaczenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaiczn

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//