Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zbiórka Elektrośmieci w Gminie Gorzków

ECO HARPOON logo

Firma ECO HARPOON Recykling Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy w Gorzkowie organizuje

ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że do dnia 7 maja 2019 roku w wyznaczone miejsca mieszkańcy poszczególnych miejscowości w Gminie Gorzków mogą dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, itp), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia itp, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Wykaz punktów zbiórki:

ANTONIÓWKA - przy REMIZIE OSP
BARANICA - przy BYŁEJ SZKOLE
BOBROWE - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
BOGUSŁAW - przy PRZYSTANKU PKS
BORÓW - przy REMIZIE OSP
BORÓW-KOLONIA - przy PRZYSTANKU
BORSUK / JÓZEFÓW - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
CHORUPNIK - przy DOMU LUDOWYM

CZYSTA DĘBINA / CZYSTA DĘBINA-KOLONIA - przy REMIZO-ŚWIETLICY
FELICJAN - przy KAPLICZCE NA WIRTCE i przy POSESJI SOŁTYSA
GORZKÓW-OSADA / GÓRY / ZAMOSTEK - na BYŁYM PLACU BURACZANYM
GORZKÓW-WIEŚ - na BYŁYM PLACU BURACZANYM i przy BYŁYM SKLEPIE
OLESIN - przy BYŁYM SKLEPIE
ORCHOWIEC - przy REMIZIE OSP i BYŁEJ SZKOLE
PIASKI SZLACHECKIE - przy REMIZIE OSP
WIDNIÓWKA - przy POSESJI SOŁTYSA
WIELKOPOLE - przy REMIZO-ŚWIETLICY
WIELOBYCZ - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WIŚNIÓW - przy BYŁYM SKLEPIE

Elektrośmieci powinny być dostarczone w wyznaczone miejsca do 7 maja 2019 roku do godz. 8:00

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019-2020

harmonogram 2019-2020

Odstrzał dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 6
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W KRASNYMSTAWIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

§ 1. Dzierżawcom  obwodów  łowieckich....nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów łowieckich obejmujących powiat
krasnostawski  w ilości  433 szt.,  z podziałem  na  odstrzał  24 szt.  dzików  w obwodzie  nr  172,  26 szt.  dzików
w obwodzie nr 190 i 47 szt. dzików w obwodzie nr 307 – Koło łowieckie Nr 24 „LIS” w Łopienniku Górnym,
72 szt. dzików w obwodzie nr 188 , 42 szt. dzików w obwodzie 207, 14 szt. dzików w obwodzie nr 244 –Koło
łowieckie  Nr 16 „SZARAK”  w Krasnymstawie,  47 szt.  dzików  w obwodzie  189-  Koło  łowickie
Nr 6 „JARZĄBEK”  w Lublinie,  45 szt.  dzików  w obwodzie  206-  Koło  łowieckie  Nr 27 „ROGACZ”
w Bończy, 21 szt.  dzików  w obwodzie  nr 191-  Koło Łowieckie  Nr 151 Żubr,  17 szt.  dzików w obwodzie  nr
209 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  nr  245 –  Koło  Łowieckie  Nr 17 Jeleń  w Żółkiewce,  20 szt.  dzików
w obwodzie  208 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  226-  Koło  Łowieckie  Nr 61 Sarna  Gorzków,  15 szt.  dzików
w obwodzie  nr  225-  Koło  Łowieckie  Nr 80 Budowlani  Lublin,  13 szt.  dzików  w obwodzie  nr  243 –  Koło
łowieckie Nr 62 Piżmak w Nieliszu w terminie do 28 lutego 2019r.;

Program czyste powietrze

Spotkanie informacyjne

organizowane przez

Ministerstwo Środowiska

Centrum Społeczno-Kulturalne

22-10-2018 r. godz 1800

 

Program "Czyste powietrze"

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dofinansowanie: od 30% do 90% kredyt pozostałe koszty kwalifikowane do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

Kwalifikowane wydatki:

Czytaj więcej...

oczyszczenie rzeki

ogłoszenie- oferty na konserwację rzeki Żółkiewka:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu konserwacji rzeki Zółkiewki w km 14+800   14+850, 15+460    15+560,
16+470   17+875:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane:
ø Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (KNR 15 01 0114 04) w km:
14+800   14+850, 15+460   15+560, 16+470  ~ 17+875   85 [ar]
0 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp po wykoszeniu (KNR 15 01
0115 02)   85 [ar]
ø Wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w km przy szerokości dna
4 [m] (KNR 15 01 0114 07) w km 14+800   14+850, 15+460   15+560   6 [ar]
‹› Wygrabienie wykoszonych porostów z dna rzeki (KNR 15 01 0115 04)    6 [ar]
‹› Cięcie krzaków ze skarp rzeki na całej długości (KNR 00 01 0105 02)   0,30
[hal

Oferty składać do Urzędu gminy Gorzków do 27sierpnia2018r do godz 11:00.

Termin wykonania do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//