Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dotycząca szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie - art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz do przechowywania dowodów korzystania z usług (rachunki, faktury) w celu okazania na każde wezwanie organu kontrolującego.

Aktualnie na terenie gminy Gorzków działalność prowadzi trzech przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 6 w.w. ustawy.

Wykaz podmiotów znajduje się w załączeniu do informacji.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości – niezależnie od faktu czy posiada wóz asenizacyjny - nie może sam dokonywać wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, które znajdują się między innymi przy oczyszczalniach ścieków i służą do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia), chyba, że jest przedsiębiorcą,  prowadzącym na podstawie odpowiedniego zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.            

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gorzków

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

        Informujemy o przystąpieniu Gminy Gorzków do naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 2020 rok.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji w Gminie Gorzków trwa od 02.01.2020 r. do 20.01.2020 r.
Wszystkie informacje dotyczące naboru oraz realizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzków - osoba do kontaktu: Sandra Włoszczal tel. 846838156 wew. 315

Ankieta dot. wyrobów zawierajacych azbest

Informacja

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że Gmina Gorzków zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
W związku z powyższym Rolnicy z terenu Gminy Gorzków zainteresowani pozbyciem sie odpadów:
- folii rolniczej

- siatki i sznurka do owijania balotów
- opakowań po nawozach
- opakowań typu Big Bag
mogą złożyć do Urzędu Gminy Gorzków w terminie do 20 listopada 2019 r. informację o w/w odpadach. Wzór informacji dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 13 oraz w załączniku poniżej.

Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania dotacji.

Informacja
Wniosek

Zastępca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Zbiórka Elektrośmieci w Gminie Gorzków

ECO HARPOON logo

Firma ECO HARPOON Recykling Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy w Gorzkowie organizuje

ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że do dnia 7 maja 2019 roku w wyznaczone miejsca mieszkańcy poszczególnych miejscowości w Gminie Gorzków mogą dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, itp), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia itp, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Wykaz punktów zbiórki:

ANTONIÓWKA - przy REMIZIE OSP
BARANICA - przy BYŁEJ SZKOLE
BOBROWE - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
BOGUSŁAW - przy PRZYSTANKU PKS
BORÓW - przy REMIZIE OSP
BORÓW-KOLONIA - przy PRZYSTANKU
BORSUK / JÓZEFÓW - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
CHORUPNIK - przy DOMU LUDOWYM

CZYSTA DĘBINA / CZYSTA DĘBINA-KOLONIA - przy REMIZO-ŚWIETLICY
FELICJAN - przy KAPLICZCE NA WIRTCE i przy POSESJI SOŁTYSA
GORZKÓW-OSADA / GÓRY / ZAMOSTEK - na BYŁYM PLACU BURACZANYM
GORZKÓW-WIEŚ - na BYŁYM PLACU BURACZANYM i przy BYŁYM SKLEPIE
OLESIN - przy BYŁYM SKLEPIE
ORCHOWIEC - przy REMIZIE OSP i BYŁEJ SZKOLE
PIASKI SZLACHECKIE - przy REMIZIE OSP
WIDNIÓWKA - przy POSESJI SOŁTYSA
WIELKOPOLE - przy REMIZO-ŚWIETLICY
WIELOBYCZ - przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WIŚNIÓW - przy BYŁYM SKLEPIE

Elektrośmieci powinny być dostarczone w wyznaczone miejsca do 7 maja 2019 roku do godz. 8:00

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019-2020

harmonogram 2019-2020

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//