Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 2 Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, Wójt Gminy Gorzków ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie zadań publicznych Gminy Gorzków, których realizacja odbędzie się w 2018. Zgłoszenia kandydata nalezy dokonać pisemnie za załączonym do ogłoszenia formularzu w terminie do dnia 1 marca 2018 r. 

Szczegółowe zasady naboru i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//