Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na IX Forum Kobiet Aktywnych

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności "Bona Fides" oraz Burmistrza Gminy Bychawa serdecznie zapraszam na IX Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. w Bychawie. W załączeniu znajduje się program, formularz zgłoszeniowy indywidualny lub w przypadku grup - formularz zgłoszeniowy grupowy (w wersji pdf oraz word). Zachęcamy również do zgłaszania kandydatek do konkursu Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2017 r. Formularz oraz regulamin dostępne są pod linkiem: http://stowarzyszeniebonafides.pl/2017/05/30/wyslij-zgloszenie/

 

Małgorzata Kruszyńska

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides"
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin
www.stowarzyszeniebonafides.pl
 
Załączniki:
Plakat
Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie grupowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2017

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2017 r.

o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2017 r.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach.

 

 

 

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy na rok 2017

Gorzków-Osada, 22.09.2016 r.

 

            W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017" zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 . poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Gorzków do składania propozycji zadań publicznych planowanych do realizacji we współpracy z Gminą Gorzków w 2017 r.
            Zgłoszone propozycje posłużą Wójtowi Gminy Gorzków do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2017 r. w ramach „Rocznego Programu Współpracy…”
            Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wersji papierowej na adres: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada. „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2017" w terminie do dnia 6 października 2016 r.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 

Załącznik nr 1. Wniosek propozycji

Konkurs FIO 2017

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10:00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania o. 3 godz. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu zamieszcza się program spotkania.

Konkurs FIO 2017 - Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 13.09.2016 , godz. 10-13:30

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//