Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o feriach zimowych w 2018 roku.

        Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodziezy w wieku do 16 roku życia - urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednoczesnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
- oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Proszę o dopilnowanie, by zaswiadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczenia są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Dopłata do ferii zimowych 390zł
Wypoczynek zorganizowany w ośrodku "U Ziomka" w malowniczej wsi Murzasichle,
ul. Sądecka 90A/85B, 34-531 Murzasichle.

Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.

Informacji udziela Biuro Szkoły.

Dane koordynatora
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie
ul. Podwale 6/107. 22-300 Krasnystaw
tel/fax: 825761416, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osoba kontaktowa - Mariusz Gołębiowski tel. 507751786

http://www.murzasichle.info/

http://www.uziomka.pl/

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gorzków w roku szkolnym 2016/2017

        Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Gorzków, z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum. czytaj więcej...

Informacja.

        W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE uprzejmie prosimy o pobieranie druków wniosków oraz składanie ich w Szkole Podstawowej w Gorzkowie w dziale oświaty w nieprzekraczającym terminie do 15 września 2017 roku.

Dowóz dzieci do szkół Gminy Gorzków na rok szkolny 2017/2018.

Rozkład jazdy BUS-ów

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Informujemy, że godziny dowozu i odwozu dzieci BUS-em mogą ulec niewielkim zmianom, o czym będą informować wychowawcy klas.

Kolonie letnie 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym "RELAKS" w Stegnie.

        Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dopłata do turnusu to 390,00 zł
Turnus trwa 11 dni - planowane turnusy w terminach:
26.06 - 06.07.2017r.
07.07 - 17.07.2017r.
18.07 - 28.07.2017r.
29.07 - 08.08.2017r.
09.08 - 19.08.2017r.

Mariusz Gołębiowski
Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
tel. 507751786; 825761416

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//