Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kolonie letnie 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym "RELAKS" w Stegnie.

        Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dopłata do turnusu to 390,00 zł
Turnus trwa 11 dni - planowane turnusy w terminach:
26.06 - 06.07.2017r.
07.07 - 17.07.2017r.
18.07 - 28.07.2017r.
29.07 - 08.08.2017r.
09.08 - 19.08.2017r.

Mariusz Gołębiowski
Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
tel. 507751786; 825761416

Informacja o feriach zimowych w 2017 roku.

        Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia - urodzonych po 1 stycznia 2000r., których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica (opiekuna)
2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice (opiekunowie prawni) pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
Dopłata do ferii zimowych 330 zł.

Wypoczynek zorganizowany w ośrodku " U Ziomka" w malowniczej wsi marzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.
Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.
Dane koordynatora:
Zwiazek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" i Stowarzyszenie Incjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel/fax:82 576 14 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osoba kontaktowa - Mariusz Gołębiowski tel. 507 751 786

Uwaga! Zmiana kursów busów szkolnych.

Od 19 września 2016r. zmianie ulegają odwozy dzieci busami w godzinach 12:25 - 14:00.
Stanisław Puławski
Sławomir Kowalik

Odwozy po godzinie 14:00 i przywozy pozostają bez zmian.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gorzków w roku szkolnym 2015/2016.

        Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Gorzków, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkole podstawowej i gimnazjum... czytaj więcej

Obsługa Oświaty informuje...

Informujemy, że pracownice UG d/s oświaty zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
Prosimy o pobieranie wniosków na Stypendia szkolne.
Termin składania upływa z dniem 15 września 2016r.
Kryterium dochodowe nie może przekroczyć kwoty 514,00zł na osobę,
a dochód liczony jest z miesiąca sierpnia 2016r.

Informacja

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2016/2017
Dowóz dzieci busem - Rozkład jazdy

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//