Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Regulamin dowożenia uczniów w Gminie Gorzków <<< czytaj >>>

Realizacja projektu: Na własne konto

 

Gmina Gorzków uczestniczy w realizacji projektu „Na własne konto”. Jest to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach programu 18 uczniów z Gimnazjum w Gorzkowie bierze udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii w okresie jednego tygodnia ferii zimowych. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W ramach zajęć zaplanowane są dwie wizyty studyjne: do banku w Krasnymstawie oraz dużego przedsiębiorstwa w Zamościu.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pod kierunkiem nauczyciela pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

       W związku z otrzymaniem drugiej transzy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d iart.90 e ustawy o systemie oświaty informujemy, że w Naszej Gminie korzysta z tej formy pomocy 72 uczniów.

W/w pomoc jest świadczona w formie zakupu podręczników ,zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych ,jednolitego stroju szkolnego / 1 bluza sportowa, 1 spodnie sportowe, 1 koszulka sportowa, 1 spodenki sportowe/.
Zakup tornistra lub plecaka /raz w semestrze/.
Zakup obuwia sportowego na w-f /dwa razy w semestrze/.
Zakup stroju na w-f /raz w semestrze/.
Zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu
Zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz okularów korekcyjnych.
Zakup tuszu do drukarek i multimedialnych programów edukacyjnych oraz sprzętu muzycznego , komputera, oprogramowania, części do komputera.
Zakup biurka i krzesła do komputera, oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.
Nie będą respektowane faktury na obuwie lub odzież bez dopiski" sportowe".
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania /internat/.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH.

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2014/2015

Olimpiada wiedzy dla studentów.


       Wszystkich studentów z uczelni województwa lubelskiego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej! Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/89/news_id:979/

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//