Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

 

       Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli w 6 gminach partnerskich: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka. Program inicjuje długotrwały proces budowania marki terytorialnej, której wizytówką ma stać się jakość produktów i usług dostarczanych w podregionie, które nawiązywać będą do dziedzictwa Króla Jana III Sobieskiego oraz jego rodu, a tym samym do dziedzictwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Program zakłada przekazywanie dotacji bezzwrotnych zainteresowanym podmiotom z sektora biznesu, w tym nowym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, ale również organizacjom pozarządowym, dla których wspólnym mianownikiem jest chęć włączenia się w tworzenie marki Szlaku Jana III Sobieskiego jako silnej i rozpoznawalnej marki terytorialnej.

 

Szlak Jana III Sobieskiego jest inicjatywą rozwijaną sukcesywnie od roku 2008, interdycyplinarnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez samorządy, organizacje pozarządowe i biznes.

Łączy historię ze współczesnością. Zakrojony geograficznie od Oleska, miejsca narodzin Króla, do Wiednia, stanowi nową kanwę do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, w tym turystyki oraz odnawialnych źródeł energii. Stanowi podstawę do budowania funkcjonalnych połączeń terytorialnych, obejmujących Ukrainę, Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Austrię.

Obecnie Szlak buduje nową jakość życia mieszkańców 3 województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez odwołania do tradycji szlacheckich.

Rok 2012 to inauguracja wypracowanych w poprzednich latach projektów dla Szlaku Jana III Sobieskiego. Wśród nich najważniejszym jest program realizowany przez partnerstwo 6 gmin Lubelszczyzny, współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy pt.: "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim", rozumiany jako pilotaż dla pozostałych regionów w Europie.

Program przewiduje:

◊ ukonstytuowanie marki „Szlak Jana III Sobieskiego”

◊ zintegrowanie kapitałów instytucji różnych sektorów w podregionie

◊ promowanie przetwórstwa produktów rolnych i płodów leśnych wpisujących się w ofertę Szlaku JIIIS

◊ promowanie produktów lokalnych i usług o charakterze turystyczno-kulturowym wdrażanych z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

◊ pobudzanie inicjatyw biznesowych w podregionie

◊ wzrost jakości produktów i usług w podregionie

Koszt całkowity projektu: 5 731 058 CHF

Wartość dofinansowania przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej: 5 284 955 CHF

Program jest realizowany przez Partnerstwo 6 gmin Lubelszczyzny, tworzących na terenie województwa lubelskiego podregion Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS) i wspólnie budujących jego markę:

1. Gmina Gorzków

2. Gmina Mełgiew

3. Gmina Piaski

4. Gmina Rybczewice

5. Gmina Spiczyn

6. Gmina Wólka

Partnerskie gminy wyłoniły spośród siebie lidera programu- Gminę Mełgiew, która reprezentuje partnerstwo wobec Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//